MoviesDB

seven deadly sins manga - Order by Related Videos

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
00:10:28April 28, 2017, 5:10 am
SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 2180


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Satış Sunumu, Ürün Özellikleri, Ürün Yararları, Sunum Teknikleri, Yapılandırılmış Satış Sunumu, Uyarlanabilir Satış Sunumu, Grup Satışı, Şirket Pazarı, Kurum Pazarı


Add Date: April 28, 2017, 5:10 am & Duration: 00:10:28


Likes: 6 | Dislike: 1


Satış sunumu kavramını açıklayabileceksiniz.
Konaklama işletmelerinde satış sunumunun adımlarının neler olduğunu sıralayabileceksiniz.
Satış sunumu türlerini tanımlayabileceksiniz.
Satış elemanlarının satış sunumunda hangi tekniklerden yararlandıklarını açıklayabileceksiniz.
Grup satışlarının farklı yönlerinin neler olduğunu ve grup satışlarının sunu-munda göz önünde bulundurulması gereken faktörleri açıklayabileceksiniz.
Grup satışlarında farklı pazar bölümlerinin özelliklerini karşılaştırabileceksiniz.

KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite2 ÖzetKİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite2 Özet
00:09:28May 11, 2016, 1:28 am
KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite2 Özet

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 553


Tags:
Satış Elemanı, Satış Görevi, Satış Eğitimi, Satış Sorumluluğu, İlişkisel Satış, Motivasyon, Kariyer Gelişimi, Mesleki Gelişim, Kişisel Satış, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampüs, PMY102U, AnadolumAÖF


Add Date: May 11, 2016, 1:28 am & Duration: 00:09:28


Likes: 7 | Dislike: 0


Satış elemanı kavramını tanımlayabileceksiniz
Satış elemanının özelliklerini açıklayabileceksiniz.
Satış elemanının görev ve sorumluluklarını listeleyebileceksiniz.
Satış elemanının mesleki ve kariyer gelişimini değerlendirebileceksiniz.
Satışta önemli davranış unsurlarını ifade edebileceksiniz.
Satış elemanının eğitimi konusunu aktarabileceksiniz.
Satış elemanının motivasyonunu açıklayabileceksiniz.
Kişisel satış ve ilişkisel satışı değerlendirebileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 2

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 621


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Satış Kapama, Satış Kapamada Başarı, Satış Kapama Sorunları, Satış Kapama Teknikleri


Add Date: May 29, 2017, 6:19 am & Duration: 00:11:06


Likes: 4 | Dislike: 0


Satış kapamanın anlam ve önemini açıklayabileceksiniz.
Satış kapamada karşılaşılan başarısızlıkları nedenleriyle sıralayıp açıklayabileceksiniz.
Satış kapamada kullanılabilecek satış kapama soru ve açıklama biçimlerini sıralayabileceksiniz.
Satış kapamada kullanılabilecek bazı etkili kapama tekniklerini açıklayabileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2
00:11:29March 29, 2017, 9:06 am
SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 2

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 1930


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Pazarlama, Satış Gücü, Satış, Satış Süreci, Satış Yönetimi, Satış Örgütü


Add Date: March 29, 2017, 9:06 am & Duration: 00:11:29


Likes: 9 | Dislike: 0


Pazarlama ve satış kavramlarını tanımlayabileceksiniz.
Pazarlama ve satış işlevlerinin işletmeler için önemini açıklayabileceksiniz.
Pazarlama ve satış ilişkisini ve birbirlerini nasıl tamamladıklarını ifade edebileceksiniz.
Satış yönetimi, satış süreci, satış gücü, satış örgütü gibi temel kavramların anlamlarını ve farklarını net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1
00:10:22March 31, 2017, 6:53 am
SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 2187


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Potansiyel Müşteri, Müşteri Bulma, Soğuk Tarama, Sonsuz Referans Müşteri Zinciri, Etki Merkezi, Yaklaşım


Add Date: March 31, 2017, 6:53 am & Duration: 00:10:22


Likes: 4 | Dislike: 0


Satış sürecinin araştırma ve bilgi toplama aşamasını açıklayabileceksiniz.
Potansiyel müşterilerin özelliklerini sıralayabilecek ve değerlendirebileceksiniz.
Müşteri bulma yöntemlerini tanıyabileceksiniz.
Potansiyel müşteri bulma planını açıklayabileceksiniz.
Potansiyel müşteri bulma ve müşteriyi elde tutmada CRM’nin önemini açık-layabileceksiniz.
Satış sürecinin yaklaşım öncesi ve yaklaşım aşamalarını açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
00:10:30March 29, 2017, 9:05 am
SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 1944


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Sözlü İletişim, Sözsüz İletişim, Temel İletişim Modeli, Kaynak, Alıcı, Mesaj, Kanal, Geribildirim, Gürültü, Aktif Dinleme, Konuşma, Soru Sorma, İletişim Tarzı, İletişim Engelleri


Add Date: March 29, 2017, 9:05 am & Duration: 00:10:30


Likes: 4 | Dislike: 0


Satış sürecinde iletişimin ne anlama geldiğini ve hangi yollarla gerçekleştiğini açıklayabileceksiniz.
Satış elemanı ile müşteri arasındaki iletişimin hangi unsurlardan oluştuğunu değerlendirebileceksiniz.
Satışta sözlü iletişimin unsurlarını sıralayabileceksiniz.
Satışta sözsüz iletişim kanallarının neler olduğunu tanıyabileceksiniz.
Satışta müşterilerin farklı iletişim kurma tarzlarının neler olduğunu açıklayabileceksiniz.
Satışta etkili iletişimin önünde hangi engellerin olduğunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
00:10:46March 29, 2017, 9:06 am
SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 2652


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Satış Elemanı, Satışçılık, Pazarlamacı, Satış Sorumlulukları, Sipariş Alıcılar, Sipariş Yaratıcılar, Satış ve Etik


Add Date: March 29, 2017, 9:06 am & Duration: 00:10:46


Likes: 3 | Dislike: 0


Satışçılık mesleği ve satış elemanı kavramlarını tanımlayabileceksiniz.
Pazarlama düşüncesindeki gelişmeler ışığında geçmişteki satış elemanlarıyla günümüzdeki satış elemanlarını karşılaştırabileceksiniz.
Satışçılık mesleğinin ayırt edici özelliklerini açıklayabileceksiniz.
Satış elemanlarını üstlendikleri rollere göre sınıflandırabileceksiniz.
Satış elemanlarının sorumluluklarını açıklayabileceksiniz.
Başarılı bir satış elemanının hangi özelliklere sahip olması gerektiğini sıralayabileceksiniz.
Profesyonel bir satış elemanının etik anlamda hangi konularda hassas ve duyarlı olması gerektiğini açıklayabileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
00:10:27March 29, 2017, 9:05 am
SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 7327


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Pazarlama, Satış Gücü, Satış, Satış Süreci, Satış Yönetimi, Satış Örgütü


Add Date: March 29, 2017, 9:05 am & Duration: 00:10:27


Likes: 28 | Dislike: 0


Pazarlama ve satış kavramlarını tanımlayabileceksiniz.
Pazarlama ve satış işlevlerinin işletmeler için önemini açıklayabileceksiniz.
Pazarlama ve satış ilişkisini ve birbirlerini nasıl tamamladıklarını ifade edebileceksiniz.
Satış yönetimi, satış süreci, satış gücü, satış örgütü gibi temel kavramların anlamlarını ve farklarını net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 8 Konu Anlatımı 2

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 419


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Hizmet Kalitesi, Müşteri Hizmeti, Müşteri Duyarlılığı, Müşteri Tatmini, Hizmet Boyutları


Add Date: May 29, 2017, 6:18 am & Duration: 00:11:05


Likes: 3 | Dislike: 0


Müşteri ilişkileri yönetimi kavramını betimleyebileceksiniz.
Müşteri hizmeti kavramını tanımlayabileceksiniz.
Müşteri hizmetinin işletmeler için önemini açıklayabileceksiniz.
Müşteri hizmetlerinin özelliklerini sıralayabileceksiniz.
Başarılı bir müşteri hizmeti için yapılması gerekenleri açıklayabileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 2SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 2
00:10:17March 29, 2017, 9:05 am
SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 2

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 828


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Sözlü İletişim, Sözsüz İletişim, Temel İletişim Modeli, Kaynak, Alıcı, Mesaj, Kanal, Geribildirim, Gürültü, Aktif Dinleme, Konuşma, Soru Sorma, İletişim Tarzı, İletişim Engelleri


Add Date: March 29, 2017, 9:05 am & Duration: 00:10:17


Likes: 3 | Dislike: 1


Satış sürecinde iletişimin ne anlama geldiğini ve hangi yollarla gerçekleştiğini açıklayabileceksiniz.
Satış elemanı ile müşteri arasındaki iletişimin hangi unsurlardan oluştuğunu değerlendirebileceksiniz.
Satışta sözlü iletişimin unsurlarını sıralayabileceksiniz.
Satışta sözsüz iletişim kanallarının neler olduğunu tanıyabileceksiniz.
Satışta müşterilerin farklı iletişim kurma tarzlarının neler olduğunu açıklayabileceksiniz.
Satışta etkili iletişimin önünde hangi engellerin olduğunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite1 Özet - Animasyonlu Anlatım

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 1081


Tags:
Pazarlama, Satış Gücü, Satış, Satış Süreci, Satış Yönetimi, Satış Örgütü, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampüs, PZL302U, AnadolumAÖF


Add Date: October 16, 2017, 6:41 am & Duration: 00:03:43


Likes: 0 | Dislike: 0


Pazarlama ve satış kavramlarını tanımlayabileceksiniz.
Pazarlama ve satış işlevlerinin işletmeler için önemini açıklayabileceksiniz.
Pazarlama ve satış ilişkisini ve birbirlerini nasıl tamamladıklarını ifade edebileceksiniz.
Satış yönetimi, satış süreci, satış gücü, satış örgütü gibi temel kavramların anlamlarını ve farklarını net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 1310


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Satış Kapama, Satış Kapamada Başarı, Satış Kapama Sorunları, Satış Kapama Teknikleri


Add Date: May 22, 2017, 3:49 am & Duration: 00:10:47


Likes: 3 | Dislike: 0


Satış kapamanın anlam ve önemini açıklayabileceksiniz.
Satış kapamada karşılaşılan başarısızlıkları nedenleriyle sıralayıp açıklayabileceksiniz.
Satış kapamada kullanılabilecek satış kapama soru ve açıklama biçimlerini sıralayabileceksiniz.
Satış kapamada kullanılabilecek bazı etkili kapama tekniklerini açıklayabileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 2SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 2
00:09:08March 29, 2017, 9:06 am
SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 2

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 1022


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, PZL302U, Satış Elemanı, Satışçılık, Pazarlamacı, Satış Sorumlulukları, Sipariş Alıcılar, Sipariş Yaratıcılar, Satış ve Etik


Add Date: March 29, 2017, 9:06 am & Duration: 00:09:08


Likes: 1 | Dislike: 0


Satışçılık mesleği ve satış elemanı kavramlarını tanımlayabileceksiniz.
Pazarlama düşüncesindeki gelişmeler ışığında geçmişteki satış elemanlarıyla günümüzdeki satış elemanlarını karşılaştırabileceksiniz.
Satışçılık mesleğinin ayırt edici özelliklerini açıklayabileceksiniz.
Satış elemanlarını üstlendikleri rollere göre sınıflandırabileceksiniz.
Satış elemanlarının sorumluluklarını açıklayabileceksiniz.
Başarılı bir satış elemanının hangi özelliklere sahip olması gerektiğini sıralayabileceksiniz.
Profesyonel bir satış elemanının etik anlamda hangi konularda hassas ve duyarlı olması gerektiğini açıklayabileceksiniz.

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 1075


Tags:
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampü, AnadolumAÖF, pzl302u, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Hizmet Kalitesi, Müşteri Hizmeti, Müşteri Duyarlılığı, Müşteri Tatmini, Hizmet Boyutları


Add Date: May 31, 2017, 8:35 am & Duration: 00:11:40


Likes: 3 | Dislike: 0


Müşteri ilişkileri yönetimi kavramını betimleyebileceksiniz.
Müşteri hizmeti kavramını tanımlayabileceksiniz.
Müşteri hizmetinin işletmeler için önemini açıklayabileceksiniz.
Müşteri hizmetlerinin özelliklerini sıralayabileceksiniz.
Başarılı bir müşteri hizmeti için yapılması gerekenleri açıklayabileceksiniz.

AÇIKÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR - TÜM BÖLÜMLER İÇİN - ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Channel: AÖF DESTEK & Total View: 43014


Tags:
çıkmış sorular, aof, açık öğretim fakültesi, anadolu üniversitesi, aöf sınav soruları, anadolu aöf soruları, aöf soru ve cevapları, aöf güz dönemi soruları, aöf bahar dönemi soruları


Add Date: October 28, 2015, 6:22 am & Duration: 00:03:54


Likes: 26 | Dislike: 9


Anadolu Üniversitesi Çıkmış Sorularını İndirebilirsiniz!

http://www.aofdestek.net/aof.cikmis.sorular/

Açıköğretim Fakültesi – Lisans Bölümleri Çıkmış Sorular

Felsefe Bölümü Çıkmış Sorular

Sosyoloji Bölümü Çıkmış Sorular

Tarih Bölümü Çıkmış Sorular

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çıkmış SorularAçıköğretim Fakültesi – İşletme Fakültesi Çıkmış Sorular

İşletme Bölümü Çıkmış Sorular

Konaklama İşletmeciliği Çıkmış SorularAçıköğretim Fakültesi – İktisat Fakültesi Çıkmış Sorular

İktisat Bölümü Çıkmış Sorular

Maliye Bölümü Çıkmış Sorular

Uluslararası İlişkiler Bölümü Çıkmış Sorular

Kamu Yönetimi Çıkmış Sorular

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çıkmış Sorular

Açıköğretim Fakültesi – Önlisans Çıkmış Sorular

Adalet Bölümü Çıkmış Sorular

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Çıkmış Sorular

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Çıkmış Sorular

Dış Ticaret Bölümü...

SATIŞ TEKNİKLERİ - Ünite7 Özet - Animasyonlu Anlatım

Channel: Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi & Total View: 224


Tags:
Satış Kapama, Satış Kapamada Başarı, Satış Kapama Sorunları, Satış Kapama Teknikleri, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampüs, PZL302U, AnadolumAÖF


Add Date: October 16, 2017, 6:41 am & Duration: 00:03:21


Likes: 0 | Dislike: 0


Satış kapamanın anlam ve önemini açıklayabileceksiniz.
Satış kapamada karşılaşılan başarısızlıkları nedenleriyle sıralayıp açıklayabileceksiniz.
Satış kapamada kullanılabilecek satış kapama soru ve açıklama biçimlerini sıralayabileceksiniz.
Satış kapamada kullanılabilecek bazı etkili kapama tekniklerini açıklayabileceksiniz.